Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Datum objave: 28.11.2023.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 28.11.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.12.2023. do 17:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Pravo na podnošenja prijava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dvije godine (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Svrha poziva: Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Sažetak: Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu kojim Ministarstvo kulture i medija financira programe i aktivnosti koje potiču sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, kako bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvarala nova publika.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike:

 • stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti 
 • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja i vještina kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici
 • stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
 • organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
 • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.

Razvoj programa

 • programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturna događanja u formalnome i neformalnome okruženju
 • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
 • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa 
 • aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
 • programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

Prihvatljivi troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u
 • programu razvoja publike
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva
 • nabava tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 3.000,00 EUR – 10.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Dokumentacija