Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike

Datum objave: 26.2.2021.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 26.2.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.3.2021.

Prihvatljivi korisnici:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske,
 • udruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
 • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Svrha poziva: Cilj Poziva za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. je povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i književnost i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i umjetnosti, učiniti čitanje dostupnijim, prepoznajući različitost potreba čitateljske publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Sažetak: Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, kao jednu od aktivnosti koja će se provoditi u okviru Godine čitanja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju
 • stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
 • omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.)
 • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim, ali i inozemnim i međunarodnim inicijativama
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima
 • poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: ministarstvo kulture i medija

Dokumentacija