Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Datum objave: 12.9.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 12.9.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.10.2022. do 17:00 sati

*Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

*Također, zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine.

Prihvatljivi korisnici:

 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • umjetnici,
 • udruge,
 • druge fizičke i pravne osobe te
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Svrha poziva: Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Sažetak: Ministarstvo kulture i medija objavilo je 12. rujna 2022. Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: a ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • muzejske djelatnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • književnih manifestacija
 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
 • vizualnih umjetnosti
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • međunarodne kulturne suradnje
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Iznos potpore ovisi o vrsti programa. (više…)

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore ovisi o vrsti programa. (Više…)

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: Ministarstvo kulture i medija