Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

Datum objave: 20.9.2021.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.9.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 20.10.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • samostalni umjetnici,
  • umjetničke organizacije,
  • ustanove u kulturi,
  • udruge,
  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi,
  • pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine

Svrha poziva: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Sažetak:

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su aktivnosti:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi,

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),

– vizualnih umjetnosti,

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

– monografija iz područja kulture i umjetnosti,

– potpore izdavanju knjiga,

– potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,

– književnih programa u knjižarama,

– knjižnične djelatnosti,

– muzejske djelatnosti,

– digitalizacije kulturne baštine,

– gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,

– međunarodne kulturne suradnje.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Iznos potpore ovisi o vrsti programa. (Više…)

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore ovisi o vrsti programa. (Više…)

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: Ministarstvo kulture

Dokumentacija