Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Datum objave: 17.12.2021.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17. prosinca 2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31. siječnja 2022.

Prihvatljivi korisnici: Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Svrha poziva: Svrha poziva je zaštita i očuvanje kulturne baštine i kulturnih dobara RH.

Sažetak: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi koja se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne baštine i kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– zaštita i očuvanje kopnene arheološke baštine (troškovi naknade za rad stručne ekipe i fizičkih radnika, troškovi smještaja i putni troškovi, troškovi prijevoza, materijalni troškovi, dokumentacijski radovi, troškovi obrade nalaza i analize, geodetske usluge)

– zaštita i očuvanje podvodne arheološke baštine (troškovi naknade za rad stručne ekipe i fizičkih radnika, troškovi smještaja i putni troškovi, troškovi prijevoza, materijalni troškovi, dokumentacijski radovi, troškovi obrade nalaza i analize, geodetske usluge)

– zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara (izrada foto- i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja, konzervatorska istraživanja (arhivska, arheološka, restauratorska) s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja, izrada arhitektonske i građevinske dokumentacije, radovi zaštite i očuvanja na kulturnim dobrima u državnom vlasništvu)

– zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara (istražni radovi i izrada konzervatorsko-restauratorskog elaborata, radovi preventivne konzervacije s izradom dokumentacije, konzervatorsko-restauratorski radovi prema prijedlogu radova s troškovnikom i izrada popratne dokumentacije o konzervatorsko-restauratorskim radovima)

– zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara (očuvanje, prenošenje i/ili prezentacija nematerijalnog kulturnog dobra, istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnog kulturnog dobra, tiskanje manjih publikacija i promotivnih materijala, nabava materijala i alata (za potrebe radionica očuvanja), honorari putem ugovora o autorskom djelu (za voditelje radionica, stručne voditelje, itd.), troškovi prijevoza izvršitelja programa.)

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Dokumentacija