Javni poziv za potporu putničkim agencijama i organizatorima putovanja

FOND: Državni proračun RH

Referentni broj: /

Datum početka prijave: 9.7.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 6.9.2021.

Prihvatljivi korisnici:

 • turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75%
 • subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti).

VAŽNO: Dana 27. kolovoza 2021. objavljena je Obavijest o produženju roka za dostavu projektnih prijedloga do 6. rujna 2021. Više na poveznici…

Svrha poziva:

Cilj je Programa doprinijeti pokretanju i normalizaciji tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije, kroz mjeru jednokratne državne potpore male vrijednosti.

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju programa za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog sektora te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID – 19, kojom nastavlja s mjerama pomoći namijenjenim pogođenim sektorima,  uključujući sektor turizma.Od početka pandemije briga o sektoru turizma izražena je kroz mjere očuvanja radnih mjesta, program državnih potpora te niz drugih instrumenata od kojih je jedan i ovaj Javni poziv.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

 • trošak najma odnosno koncesijskih usluga
 • trošak režija odnosno struje, vode, plina te toplinske mreže
 • trošak odvoza komunalnog otpada
 • trošak komunalne naknade
 • trošak direktne spomeničke rente
 • pristojbe za HRT te javno korištenje glazbe (ZAMP)
 • trošak interneta, fiksnih i mobilnih telefonskih linija
 • knjigovodstveni troškovi
 • trošak održavanja informacijskog sustava
 • trošak povrata avansa putnicima koji su uplatili svoja putovanja

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Turizam

Iznos potpore po projektu: 10.000,00 HRK po zaposleniku

Intenzitet potpore: /

Ukupna sredstva: 36.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta