Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Datum objave: 15.11.2023.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-4/23

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.11.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2023.

Prihvatljivi korisnici: Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Svrha poziva: Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Sažetak: Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%. Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 600 EUR po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Intenzitet potpore:  50% opravdanih troškova projekta

Ukupna sredstva: 12.425.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija