Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Datum objave: 15.12.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-6/21

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.12.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2021.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Svrha poziva: Ovaj poziv doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“.

Sažetak: Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja:

1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

2. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Korisnik može ostvariti sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje do dva projekta, bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu.

Intenzitet potpore: 

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna sredstva: 26.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija