Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

Datum objave: 28.5.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 28.5.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.6.2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • trgovačka društvo i zadruge (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanove (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetničke organizacije
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

Svrha poziva: Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Sažetak:  Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju. Posebno će se vrednovati i poticati kreativno i interdisciplinarno umrežavanje, naročito među domaćim partnerima, radi ostvarivanja navedenih ciljeva. Poziv je namijenjen za sljedeće djelatnosti:

 • Izvedbene umjetnosti
 • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 • Vizualne umjetnosti
 • Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (troškovi tehničke produkcije, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)
 • troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe novonastalim okolnostima (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
 • promidžba
 • prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa, nabava opreme

*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19

Intenzitet potpore:  85% prihvatljivih troškova

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: ministarstvo kulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje