Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Datum objave: 10.6.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 10.6.20222.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.7.2022.

Prihvatljivi korisnici:

  1. trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  2. obrt
  3. ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  4. umjetnička organizacija
  5. djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

Svrha poziva: Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Sažetak: Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:

1. Izvedbene umjetnosti

2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost

3. Vizualne umjetnosti

4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti i troškovi moraju se realizirati najkasnije 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva, a prihvatljivi su programski troškovi nastali od datuma raspisivanja Javnog poziva, i to:

  • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
  • zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
  • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.
  • nabava opreme, opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 200.000,00 kuna.

Intenzitet potpore:  Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: minkult

Dokumentacija