Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini

FOND: Državni proračun RH

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 29.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.7.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • trgovačko društvo ili zadruga
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

Svrha poziva:

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u okolnostima pandemije COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Sažetak:

Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u  uvjetima oporavka.

Nakon ublažavanja pandemije i prilagodbe novim uvjetima rada i poslovanja u kulturnim i kreativnim industrijama potrebno je omogućiti uvjete za što skoriji puni financijski oporavak uključujući i ponovno promišljajući nove poslovne prakse koje su se razvile tijekom pandemije. Dobre prakse koje su osmišljene u pandemijskim uvjetima, naročito one vezane za sferu digitalne prilagodbe kulturnih sadržaja i njihovog posredovanja publici koja je razvila nove navike sudjelovanja, treba zadržati i kreativno prilagoditi redovnom/ranijem načinu rada.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
  • zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
  • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju – EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)
  • nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,

Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

1.Izvedbene umjetnosti

2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost

3. Vizualne umjetnosti

4. Audiovizualne djelatnosti

Intenzitet potpore: 85%

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: minkult

Dokumentacija