Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Datum objave: 30.3.2022.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-1/22

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 25.4.2022. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022. ili do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinice regionalne i lokalne samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • ustanove,
 • zadruge,
 • trgovačka društva,
 • obrtnici,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • privatni iznajmljivači,
 • samostalne djelatnosti i  ostali pravni subjekti (izuzev udruga),
 • upravitelji višestambenih zgrada.
 • vjerske zajednice

VAŽNO: Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije objavljen 30. ožujka 2022. godine, zatvara se 29.4.2022. godine u 16 sati. Više na poveznici…

Svrha poziva: Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.  

Sažetak: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije namijenjen širokom spektru korisnika, a ukupna vrijednost poziva je 100.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

M1. Ugradnja sustava za proizvodnju toplinske ili rashladne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (mjera M1)

 • M1.1. Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode
 • M1.2. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i grijanog prostora
 • M1.3. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili za grijanje prostora i potrošne vode

M2. Ugradnja sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (mjera M2)

 • M2.1. Integrirana fotonaponska (FN) elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi nastali kod Korisnika nakon objave Pozitva, osim troška izrade glavnog projekta koji je opravdan ako je nastao i prije, ali ne ranije od 24.9.2020. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 1.400.000,00 HRK za sve opravdane troškove Projekta (od čega do 70.000,00 HRK po lokaciji za izradu glavnog projekta i do najviše 56.000,00 HRK po lokaciji za usluge stručnog nadzora).

Intenzitet potpore: 

 • Za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade;
 • Za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2:
 • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka;
 • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka;
 • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima RH.
 • Za stručni nadzor do 40% opravdanog troška provedbe.

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija