Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Datum objave: 29.9.2022.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-2/22

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.11.2022. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022.

Prihvatljivi korisnici: fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Svrha poziva: Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 2350 sustava za korištenje OIE.

Sažetak: Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere OIE-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Prihvatljive mjere:

  • M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode, opravdani trošak do 60.000,00 HRK, odnosno 7.963,37 EUR;
  • M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150), opravdani trošak do 80.000,00 HRK, odnosno 10.617,82 EUR
  • M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima, opravdani trošak do 40.000,00 HRK, odnosno 5.308,91 EUR
  • M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu, opravdani trošak do 80.000,00 HRK, odnosno 10.617,82 EUR

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 128.000,00 HRK po obiteljskoj kući

Intenzitet potpore: 

• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna sredstva: 95.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija