Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

Datum objave: 25.5.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 25.5.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.6.2020.

Prihvatljivi korisnici: skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe

Svrha poziva: Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2019. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu. Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe. Skladatelji dostavljaju radnu snimku skladbe ako je posjeduju.

Sažetak: Skladbe, uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva“. Partiture i materijali se ne vraćaju. Rok za podnošenje prijava jest 20 dana od objave u sredstvima javnoga priopćavanja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

1. glazbeno-scenska djela

2. orkestralna djela

3. vokalno-instrumentalna djela (velike forme)

4. komorna djela

5. solistička djela

6. zborska djela a cappella ili u pratnji manjeg ansambla

7. elektronička djela.

Nedovršene skladbe, djela didaktičke naravi, skladbe u žanru zabavne glazbe, studentski/učenički radovi, fragmenti djela, obrade/aranžmani te prijave koje se dostave izvan natječajnoga roka neće se razmatrati.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: ministarstvokulture