Javni poziv iz Mjere 11. – Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima

Datum objave: 15.07.2019.

FOND: Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko- dalmatinske županije za 2019. godinu

Referentni broj: Nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.7.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.11.2019.

Prihvatljivi korisnici:  Jedinice lokalne samouprave u Splitsko- dalmatinskoj županiji koje su donijele vlastiti Program Uređenja zapuštenih poljskih putova na svom području odobren od Ministarstva poljoprivrede.

Svrha poziva: Pomoć slabije razvijenim Jedinicama lokalne samouprave u uređenju zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima.

Sažetak: Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljski putova u zagori, priobalju i otocima, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko- dalmatinske županije za 2019. godinu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja, šiblja na trasi poljskog puta; sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje; djelomično strojno skidanje terena sa strojnim poravnavanjem terena sa skinutim materijalom; profiliranje i priprema poljskog puta do širine do 3,5 metra; izrada sloja tampona od kamenog materijala.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 50.000 – 75.000 kn

Intenzitet potpore: 50% – 75%U

Nadležno tijelo: Splitsko – dalmatinska županija

Izvor: dalmacija.hr

Dokumentacija: javni poziv

Ostala dokumentacija: link