Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

Datum objave: 28.10.2019.

FOND: Drugi izvori financiranja – Splitsko – dalmatinska županija

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 28.10.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.11.2019.

Prihvatljivi korisnici: lovoovlaštenici, pravne i fizičke osobe koji imaju gotove projekte iz domene lovstva.

Svrha poziva: Svrha poziva je doprinijeti razvitku i unapređenju lovstva.    

Sažetak: Splitsko – dalmatinska županija je 28. listopada 2019. objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva, s rokom podnošenja 12. studenog 2019.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • kavezni uzgoj zeca i njegovo unošenje u lovište,
 • uzgoj pernate divljači i unos iste u lovište
 • projekt edukacije lovaca, lovočuvara i zaštitnika prirode
 • projekti lovnog turizma
 • projekti izrade lovačkih kataloga i brošura
 • projekt izrade lovnog vodiča (digitalnog i kataloškog)
 • projekt sprečavanja bjesnoće
 • projekti razminiranja
 • projekti izrade lovnogospodarskih objekata, šumskih putova i prosjeka
 • projekt obilježavanje i ograđivanje jama, pećina i špilja
 • projekti obnove zapuštenih konjskih putova, trgovačkih staza i odmorišta na tim putovima
 • potpore autorima stručnih i edukativnih dijela iz oblasti uzgoja i zaštite divljači te potpore izdavačkim kućama koje izdaju stručnu i edukativnu literaturu iz domene lovstva
 • sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima lovstva
 • sufinanciranje  projekata iz domene ornitologije i kinologije
 • sufinanciranje projekta  udruga koje svojim aktivnostima brinu o zaštiti prirodne bioraznolikosti
 • ishođenje dokumentacije za izgradnju novih ili adaptaciju postojećih objekata za prihvat,  obradu i čuvanje mesa divljači, njihov pregled i skladištenje te opremanje istih objekta
 • sufinanciranje projekata iz domene zaštite i udomljenja i zbrinjavanja napuštenih životinja
 • sufinanciranje premija osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, nabavke opreme i zaštitnih sredstava u cilju sprječavanja šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama.
 • sufinanciranje izrade lovnogospodarske osnove.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: nije primjenjivo

Intenzitet potpore:  nije primjenjivo

Ukupna sredstva: nije primjenjivo

Nadležno tijelo: Splitsko – dalmatinska županija

Izvor: dalmacija.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link