Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

Datum objave: 14.2.2020.

FOND: Fond za razvoj turizma

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.2.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.5.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
  • Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

Svrha poziva: Poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Sažetak: Predmet Javnog poziva je dodjela potpora jedinicama lokalne samouprave iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Predmet sufinanciranja su:

  • Plaže
  • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Za plaže: Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn.

Za Centre za posjetitelje i interpretacijske centre: Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn.

Za Javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma: Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore: 500.000,00 kn.

Intenzitet potpore:  Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% pravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti:

  1. JPRS u I i II skupini 90%, a u III i IV skupini 80%,
  2. JLS u I, II, III, IV skupini 90%, a u V, VI, VII, VIII skupini 80%.

Ukupna sredstva: 25.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Izvor: Ministarstvo turizma

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link