Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

Datum objave: 29.10.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: Nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 29.10.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 6.11.2019.

Prihvatljivi korisnici: Malo ili srednje poduzeće

Prihvatljivi partner: Visoko učilište ili znanstvena organizacija

Svrha poziva: Razvoj cjelovitog koncepta potpore inovativnom, tehnološki i proizvodno orijentiranom poduzetništvu, a što uključuje i razvoj znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja.Brža transformacija gospodarstva županije, razvoj gospodarske infrastrukture te suradnja s međunarodnim institucijama. Nadalje razvoj proizvoda u ranim fazama, inovacijski kapacitet tvrtki i njihov broj te broj novootvorenih radnih mjesta.

Mjere potpore:  Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća; Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova; Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Mjera 1. (Primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela; Izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti;  Diseminacija rezultata projekta; Upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom)
  • Mjera 2. (Troškovi pripreme projekta koji su prihvatljivi i nominirani za financiranje iz sredstava europskih fondova; Provedba razvojno-istraživačkih i infrastrukturnih projekata)
  • Mjera 3. (Pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama; Provjera potencijalno inovativnog koncepta; Istraživanje tržišta i konkurencije; Testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti; Razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga; Zaštita intelektualnog vlasništva; Diseminacija rezultata potencijalnim investitorima)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 50.000,00 – 100.000,00 kn

Intenzitet potpore: 15 – 50 %

Ukupna sredstva:

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Izvor: dalmacija.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link