Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

FOND:Državni proračun RH

Referentni broj: 343-0100/08-21-002

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 30.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.7.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • regionalne organizacije vinogradara i vinara koje u skladu sa Zakonom o vinu okupljaju fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa, mošta ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku od četiri vinogradarske regije u RH

Svrha poziva:

Program ima za cilj podržati aktivnosti rada regionalnih organizacija, koje doprinose razvoju marketinga i promocije vinara iz svoje regije, promicati održivu i okolišno prihvatljivu poljoprivredu i povećati udio vina sa zaštićenim oznakama zemljopisnoga podrijetla u RH.

Sažetak:

Regionalna organizacija promovira vinare iz svoje regije, upravlja sustavom marketinškog označavanja vina, donosi interne akte, predlaže članove Komisije na razini regije i podregija u postupcima ocjenjivanja vina, surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke, daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Namjera je Programom sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godineosigurati sredstva za rad priznatih regionalnih organizacija i podržati njihove aktivnosti koje doprinose povećanju udjela vina sa zaštićenim oznakama zemljopisnoga podrijetla te promicanje održive i okolišno prihvatljive poljoprivrede.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

  • nastali u kalendarskoj godini provedbe Plana poslovnih aktivnosti (od 01.01. do 31.12.)
  • administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, kupnja
  • informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika, troškovi edukacije,
  • pripreme i promoviranja nastupa regionalne organizacije na tržištu
  • PDV

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Vinogradarstvo

Iznos potpore po projektu: 490.000,00 HRK godišnje

Ukupna sredstva: 6.000.000,00 HRK (2.000.000,00 HRK za 2021. godinu)

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr