Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Datum objave: 28.4.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: ZO-4/2021

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 28.4.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2021.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Cilj ovog Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Sažetak: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljivi i opravdani troškovi su sljedeći:

– Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe

– Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,

– Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,

– Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

  • Do 80% za korisnike s područja od posebne državne skrbi i prve skupine otoka
  • Do 60% za korisnike s brdsko-planinskih područja i druge skupine otoka
  • Do 40% za korisnike s ostalih područja u RH

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija