Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Datum objave: 30.6.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: /

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 24.8.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

Prijave završavaju objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine.

Prihvatljivi korisnici:

  •  Jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave
  • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
  • Trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Svrha poziva: sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik

Sažetak:

Prijavitelji su pozvani na dostavljanje projektnih poziva čija je svrha gradnja punionica za vozila na električni pogon ili pogon na vodik. Prijave za sufinancrianje razmatraju se kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

  • Instalacija razvoda lokalnog napajanja punionica
  • Oprema i radovi s puštanjem u pogon
  • Troškovi programskog rješenja za naplatu i analitiku
  • Troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera
  • Punionice za punjenje vozila na vodik

Minimalni / maksimalni iznos potpore: max.: 200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 40%

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija