Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Datum objave: 14.4.2023.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: JP ZO 2/2023

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.4.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2023.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinice lokalne samouprave (MODEL A)
  2. Komunalna društva (MODEL B)

Svrha poziva: Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Sažetak: Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

U smislu Javnog poziva pod pojmom: “komunalna oprema” podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada, a pod pojmom “uređaji” podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i si. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su:

  • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada),
  • nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu,
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova,
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A).

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 150.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 

  • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi;
  • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i
  • 40% ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija