Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020.

Datum objave: 1.6.2020.

FOND: Europska komisija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.6.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

za prijave na potprogram „Okoliš“

  • Prioritetna područja „Priroda i bioraznolikost“ te „Okolišno upravljanje i informacije“ – 3.7.2020.
  • Prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“ – 1.7.2020.

za prijave na potprogram „Klimatske aktivnosti“ – 15.9.2020.

Prihvatljivi korisnici:

javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije odnosno organizacije civilnog društva

Svrha poziva: doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata

Sažetak: Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

Projektne su aktivnosti koje:

  • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c), (h) Uredbi (EU) 1293/2013
  • odnose se na program LIFE 2014-2020 (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimatske aktivnosti)
  • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatske aktivnosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: /

Intenzitet potpore: Europska komisija: 55%-75%, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: fzoeu

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija