Javni poziv za male projekte iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska

Datum objave: 17.11.2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17.11.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.1.2024. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i tijela koja su uspostavila i kojima upravljaju nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela (tijela nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti ministarstva, nacionalne agencije, itd.);
  • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe (npr. zdravstveni centri, nevladine organizacije, udruge, regionalne ili lokalne razvojne agencije, žurne službe i službe spašavanja, organizacije za pružanje pomoći, organizacije za civilnu zaštitu, visoka učilišta i istraživački instituti , institucije za prostorno planiranje, itd.).

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske ili Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju, a na projektu mogu sudjelovati maksimalno četiri projektna partnera. Svi projektni partneri moraju imati sjedište na programskom području.

Svrha poziva: Svrha malih projekata je produbiti uzajamno povjerenje i razumijevanje među stanovnicima prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije i ojačati povezanost među njima.

Sažetak: Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. 17. studenoga 2023. otvorio je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. Poziv će biti otvoren do 31. siječnja 2024. godine do 12:00 sati. Predmet otvorenog poziva je sufinanciranje projekata iz Prioriteta 3. Dostupna i povezana regija; Specifičnog cilja 6.3: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Podržat će se 2 tipa malih projekata:

  • Projekti prekogranične suradnje Tip 1 – projekti kojima se podupiru manja događanja namijenjena specifičnim ciljnim skupinama koje su definirane projektom i njegovim ciljevima, kao što su radionice, konferencije, seminari, treninzi i kampovi;
  • Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja Tip 2 – projekti kojima se podupiru veća događanja koja će imati utjecaj na stanovništvo koje živi u prekograničnom području, kao što su koncerti, tržnice, sajmovi, kulturna događanja, sportska događanja, rekreacijske aktivnosti u prirodi, zajedničke akcije čišćenja prirode i ozelenjivanje javnih prostora.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviši iznos proračuna za male projekte iznosi do 16.000,00 EUR za projekte Tipa 1 i do 24.800,00 EUR za projekte Tipa 2.

Intenzitet potpore:  80%

Ukupna sredstva: 720.555,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: si-hr.eu

Dokumentacija