Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Datum objave: 8.11.2023.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 8.11.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 8.12.2023.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su JLP(R)S-i:

  1. za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište) ili za nju imaju Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji;
  2. ili ako je nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva ili ustanove čiji su 100%-tni vlasnici
  3. ili u vlasništvu škole čiji su osnivač.

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Svrha poziva: Svrha Javnog poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga, a sukladno Pravilniku o javnim potrebama u sportu na državnoj razini. Izrada Programa javnih potreba će omogućiti ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta ovim pozivom nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

• izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),

• izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),

• opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

  • do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,
  • do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,
  • do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

Intenzitet potpore:  80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog

Ukupna sredstva: 4.061.318,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija