Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 – 2027, Specifični cilj 2.vii

Datum objave: 22.9.2023.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj:  JP EU-4/2023

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 22.9.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2023.

Prihvatljivi korisnici:

 • Javne ustanove
 • JLS
 • Javna visoka učilišta
 • Javni znanstveni instituti
 • Lučke uprave morskih luka

Svrha poziva: Svrha Poziva je financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Sažetak: FZOEU je objavio Poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno dokumentaciji propisanoj za svaki pojedinačni poziv (npr. Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.);
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
 • Izrada stručne podloge;
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka; te
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

Svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: najviše do 130.000,00 eura po jednoj prijavi

Intenzitet potpore:  do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 1.300.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija