Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Datum objave: 25.3.2022.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: JP EU-1/2022

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 25.3.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022. ili do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

  1. Javne ustanove
  2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  3. Trgovačka društva i obrtnici

Svrha poziva: Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Sažetak: Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO-a imaju obvezu uključivanja načela održivog razvoja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev za financiranje. Prihvatljive su aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata iz sektora turizma na javne pozive iz NPOO-a, i to:

  • Usluga izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • Usluga izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • Usluga izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • Usluga revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
  • Usluga izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sredstva pomoći ili subvencije će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon dana objave ovog Poziva.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 700.000,00 HRK za projekte javnih ustanova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a do 450.000,00 HRK za projekte trgovačkih društava i obrtnika.

Intenzitet potpore:  do 100% opravdanih troškova

Ukupna sredstva: 3.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija