Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Datum objave: 25.6.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: /

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.9.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine

Prihvatljivi korisnici:

Građani koji:

  • Su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suglasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt
  • Imaju prebivalište prijavljeno na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt najkasnije do 1.6.2020.
  • Status ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuju preslikom rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade
  • Imaju preporuku centra za socijalnu skrb da zadovoljavaju socijalne kriterije utvrđene u Programu

Svrha poziva: dodjela sredstava fizičkim osobama pripadnicima ranjivih skupina u opasnosti od energetskog siromaštva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Sažetak:

Cilj Poziva je pružiti financijsku pomoć za aktivnosti energetske obnove obiteljskih kuća koje su energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, a vlasnici istih su pripadnici ranjivih skupina u opasnosti od energetskog siromaštva.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

  1. Povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora
  2. Cjelovita energetska obnova

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Ukupna sredstva: 32.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija