Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.

Datum objave: 2.12.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.12.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.1.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu;
  • jedinice lokalne samouprave na kopnu koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju jedan ili više otoka;
  • jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s time da lokacija provedbe projekta mora biti isključivo na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu.

Svrha poziva: Osnovni cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Specifični ciljevi Programa odnose se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Sažetak: Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.  Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021. je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva su ulaganja izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na građevine  iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.  Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u 2021. godini.   

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 100.000,00 – 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  np

Ukupna sredstva: 14.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija