Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore umjetničkim strukovnim udrugama

Datum objave: 15.2.2021.

Fond: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.2.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.3.2021.

Prihvatljivi korisnici: umjetničke strukovne udruge

Svrha poziva: Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu obrazložiti da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Sažetak: Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

  • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. lipnja 2020. godine
  • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
  • član može obrazložiti prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
  • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
  • član je ostvario ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu većem od 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn.
  • član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: ministarstvo kulture

Dokumentacija