Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

Datum objave: 14.3.2024.

FOND: Fond za turizam (državni proračun)

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 18.3.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.4.2024.

Prihvatljivi korisnici:

– jedinice područne (regionalne) samouprave

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri:

– jedinice područne (regionalne) samouprave

– jedinice lokalne samouprave

– javne ustanove

Svrha poziva: doprinos strateškim ciljevima iz Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine (strateškom cilju 1. „Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam” i strateškom cilju 2. „Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu”) kroz ulaganja u razvoj javne turističke infrastrukture koja doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji, razvoju inovativne i autentične destinacijske ponude prilagođene klimatskim i prostornim značajkama, povijesnom i kulturnom nasljeđu te enogastro osobitostima čime se bitno doprinosi ravnomjernijem turističkom razvoju i smanjenju sezonalnosti.

Sažetak: Predmet Poziva je građenje i opremanje javne turističke infrastrukture te podizanje kvalitete postojeće javne turističke infrastrukture po načelima održivog razvoja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Ulaganja se potiču kroz:

  • građenje nove javne turističke infrastrukture,
  • rekonstrukciju postojeće javne turističke infrastrukture,
  • opremanje javne turističke infrastrukture.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 69.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 1.450.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija