Javni poziv Uspostava reciklažnih dvorišta

Datum objave: 18.02.2020.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.16

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 18.03.2020. od 08:30

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.02.2021. do 23:59

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, u skladu s člankom 35., stavkom 1. točkom 1. ZOGO-a. Iznimno, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za reciklažna dvorišta – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice.

Svrha poziva: Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Glavna svrha uspostave reciklažnih dvorišta je:

a) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje;

b) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada, osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog odvoza takvog otpada iz kućanstava;

c) potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima);

d) potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, te plastike koja nije ambalažni otpad.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta, odnosno uz nabavu mobilnih jedinica.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

i. reciklažna dvorišta – građevine: od 500.000,00 HRK do 4.500.000,00 HRK.

ii. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice: od 100.000,00 HRK do 800.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  do 85% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link