Javni poziv Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Datum objave: 30.01.2020.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.17

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 02.03.2020 08:30:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.2020 23:59:59

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

VAŽNO: Dana 1. listopada 2020. objavljena je obavijest o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja svih raspoloživih sredstava po ovom Pozivu. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 20. kolovoza 2020. objavljen je produžetak obustave Poziva do 1. listopada 2020. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 3. lipnja 2020. godine objavljena je ponovna obustava Poziva koja će trajati do 1. rujna 2020. godine. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 16. travnja 2020. objavljeno je produljenje obustave Poziva do 30. travnja 2020. do 10:00 sati.

VAŽNO: Dana 1. travnja 2020. objavljeno je produljenje obustave Poziva za dodatnih 16 dana, odnosno do 17.4.2020. do 10:00 sati.

VAŽNO: Dana 18.3.2020. objavljena je obavijest o obustavi Poziva do 1.4.2020. jer je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegnuo 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada ili mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Sažetak: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:

– Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

– Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu

– Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi

– Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom

– Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn – 7.500.000,00 kn

Intenzitet potpore: 

Mikro i malo poduzeće  – 70% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće – 60% prihvatljivih troškova

Veliko poduzeće – 50% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 50.000.000,00 HRK.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link