Javni poziv „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“

Datum objave: 30.3.2020.

FOND: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.4.2020. od 8:00h

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.11.2020.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Svrha poziva: Ovaj Poziv usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Sažetak: Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga treći je u nizu, u okviru FEAD-a, koji je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći, odnosno hrane i/ili osnovne materijalne pomoći najpotrebitijim osobama, a predstavlja dodanu vrijednost već postojećim nacionalnim programima, povećavajući opseg i broj primatelja pomoći u hrani i/ili osnovnoj materijalnoj pomoći.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Materijalna deprivacija 1 – je vrsta materijalne deprivacije koja se odnosi na nedostatak hrane, a

  1. Nabava, prijevoz, skladištenje i distribucija hrane
  2. Prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donacija hrane te s time izravno povezane aktivnosti podizanja svijesti.
  3. Pružanje popratnih mjera u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo

Materijalna deprivacija 2 – je vrsta materijalne deprivacije koja se odnosi na nedostatak osnovne materijalne pomoći.

  1. Nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija osnovne materijalne pomoći (higijenske potrepštine, školski pribor i sl.)
  2. Pružanje popratnih mjera u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo

Tehnička pomoć (nabava vozila, IKT opreme, stručno usavršavanje itd.). Tehnička pomoć se može odobriti do najvišeg iznosa od 4 % ukupno prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti ublažavanja materijalne deprivacije MD1 i/ili MD2

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 500.000,00 HRK za materijalnu deprivaciju 1, a 200.000,00 HRK za materijalnu deprivaciju 2, odnosno 700.000,00 HRK ako projekt obuhvaća obe kategorije.

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 3.550.000,00 HRK za materijalnu deprivaciju 1, a 450.000,00 HRK za materijalnu deprivaciju 2, odnosno 4.000.000,00 HRK ako projekt obuhvaća obe kategorije.

Intenzitet potpore:  Projekti se financiraju u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova projekta, odnosno prijavitelj nije dužan osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Ukupna sredstva: 45.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvor: strukturnifondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link