Javni poziv Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Datum objave: 1.3.2024.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 30.4.2024. od 8:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.7.2024. do 16:00 sati

VAŽNO: Dana 27. ožujka 2024. objavljena je I izmjena poziva kojom je, između ostalog, promijenjeno razdoblje predaje projekta od 30.4.2024. u 8:00 sati do 1.7.2024. u 16:00 sati. Više na poveznici…

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

–              trgovačka društva

–              obrti

–              ustanove u kulturi

–              umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode  dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

–              fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

–              obrti

–              umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

–              trgovačka društva

–              ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA

71.11  Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10  Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10  Emitiranje radijskog programa

60.20  Emitiranje televizijskog programa

63.12  Internetski portali

FILM

59.11  Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12  Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13  Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14  Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20  Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20  Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20  Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01  Izvođačka umjetnost

90.02  Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11  Izdavanje knjiga

58.13  Izdavanje novina

58.14  Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19  Ostala izdavačka djelatnost

74.30  Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61  Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01  Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02  Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01  Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03  Umjetničko stvaralaštvo

90.04  Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

15.12  Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29  Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49  Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Svrha poziva: Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Sažetak: Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

GRUPA A

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

1.            Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu

–              kategorije financiranja: Regionalna potpora za ulaganje (državna potpora)

i Potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za troškove osoblja koje provodi projektne aktivnosti

2.            Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6UzP)

–              kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

3.            Upravljanje projektom

–              kategorija financiranja:  Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)

4.            Revizija projekta

–              kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)

5.            Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.

–              kategorija financiranja: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (državna potpora)

6.            Usavršavanje djelatnika

–              kategorija financiranja: Potpore za usavršavanje (državna potpora)

7.            Sudjelovanje na sajmovima 

–              kategorija financiranja: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (državna potpora)

8.            Priprema projektnog prijedloga  

–              kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

9.            Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

–              kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

1.            Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu

2.            Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6UzP)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

3.            Upravljanje projektom

4.            Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.

5.            Usavršavanje djelatnika

6.            Sudjelovanje na sajmovima

7.            Priprema projektnog prijedloga

8.            Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora

Kategorija financiranja u grupi B za sve aktivnosti: potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku  iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši 995.000,00 EUR.

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši 300.000,00 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore se računa prema mjestu ulaganja:

GRUPA A:

Regionalne potpore za mikro i mala poduzeća: Panonska Hrvatska 70% (Sisačko-moslovačka županija: 75%), Sjeverna Hrvatska 70%, Jadranska Hrvatska 60%, Grad Zagreb 55%

Regionalne potpore za srednja poduzeća: Panonska Hrvatska 60% (Sisačko-moslovačka županija: 70%), Sjeverna Hrvatska 60%, Jadranska Hrvatska 50%, Grad Zagreb 45%

Potpore za savjetodavne usluge: 50%

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%

Potpore za usavršavanje za srednja poduzeća 60%, a za mikro i mala 70%

Potpore male vrijednosti: 50%

GRUPA B:

Potpore male vrijednosti: 85%

Ukupna sredstva: 33.180.702,10EUR (za grupu A 21.000.000,00 EUR, a za grupu B12.180.702,10 EUR)

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: fondovieu

Dokumentacija za grupu A

Dokumentacija za grupu B