Javni poziv TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Datum objave: 2.6.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.01.01.0-11

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.7.2021. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2021. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. lipnja 2021. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Uređenje zemljišta;
  2. Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta;
  3. Priprema tla za sadnju;
  4. Sadnja novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika ili sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika;
  5. Opremanje višegodišnjih nasada;
  6. Poljoprivredna mehanizacija;
  7. Kupnja zemljišta;
  8. Opći troškovi.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 750.000 EUR, odnosno

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet potpore:  Do 50 % prihvatljivih troškova.

*Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Ukupna sredstva: 200.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija