Javni poziv „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Datum objave: 8.1.2021.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.03.2.1.05

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 8.1.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

  • 8.2.2021. za I fazu (prijava djece),
  • 22.3.2021. za II fazu (predaja projektnog prijedloga)

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave

Svrha poziva: Povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Sažetak: U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Provedba i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pripadnike ciljne skupine i
  • Osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala)
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 HRK. Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određeni su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji na tom području i uzevši u obzir godišnji iznos za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, i to:

  • Ličko-senjska: 4.346.000,00 HRK
  • Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Šibensko-kninska: 6.519.000,00 HRK
  • Karlovačka, Krapinsko zagorska, Bjelovarsko bilogorska, Dubrovačko neretvanska, Sisačko moslavačka, Brodsko posavska: 8.692.000,00 HRK
  • Koprivničko-križevačka, Međimurska, Vukovarsko-srijemska, Istarska: 10.864.000,00 HRK
  • Zadarska, Varaždinska, Primorsko-goranska: 13.037.000,00 HRK
  • Osječko-baranjska, Zagrebačka: 19.556.000,00 HRK
  • Splitsko-dalmatinska: 30.420.000,00 HRK
  • Grad Zagreb: 47.802.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj.

  1. Virovitičko-podravska, Brodskoposavska, Vukovarsko-srijemska, intenzitet potpore, intenzitet potpore: 90%
  2. Osječko-baranjska, Požeškoslavonska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Zadarska, Šibensko-kninska, intenzitet potpore: 80%
  3. Međimurska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, intenzitet potpore: 70%
  4. Varaždinska, Zagrebačka, Dubrovačko-neretvanska, intenzitet potpore: 60%
  5. Grad Zagreb, Istarska, Primorsko-goranska, intenzitet potpore: 50%

Ukupna sredstva: 150.000.000,00 kuna

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Izvor: esf

Dokumentacija