Javni poziv Splitsko – dalmatinske županije iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2021. godinu

Datum objave: 20.4.2021.

FOND: Splitsko – dalmatinska županija

Referentni broj: Nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.4.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 24.5.2021.

Svrha poziva: Poticanje bolje suradnje znanstveno istraživačkih institucija i poslovnog sektora, kojom će se poslovnom sektoru omogućiti sudjelovanje u istraživačkim projektima, praćenje tehnoloških dostignuća i učinkovita primjena inovacija. Program IRI namijenjen je svim sektorima gospodarstva koji su u stanju kroz osmišljen program potpora, ponuditi proizvode veće dodane vrijednosti i na taj način ostvariti pozitivan učinak na gospodarski razvoj Županije. Njegovom provedbom omogućit će se ubrzani transfer tehnologije i znanja, te poboljšanje tehnološke opremljenosti kao temeljnih preduvjeta za razvoj novih proizvoda i povećanje produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva Županije.

Prihvatljivi korisnici: Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije

Prihvatljivi partner: Visoko učilište ili znanstvena organizacija

Mjere potpore:  

Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća; 

Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Mjera 1. (Primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela; Izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti;  Diseminacija rezultata projekta; Upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom)
  • Mjera 3. (Pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama; Provjera potencijalno inovativnog koncepta; Istraživanje tržišta i konkurencije; Testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti; Razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga; Zaštita intelektualnog vlasništva; Diseminacija rezultata potencijalnim investitorima)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 50.000,00 – 100.000,00 kn

Intenzitet potpore: 30 – 50 %

Ukupna sredstva: Nije primjenjivo

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije

Izvor: dalmacija.hr

Dokumentacija