Javni poziv Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2024. godinu

Datum objave: 21.11.2023.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 21.11.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22.12.2023. do 17:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Svrha poziva: Cilj je Poziva razvoj programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnog dopunskog programa potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području cijele Republike Hrvatske. Kulturno obrazovanje od velike je važnosti za razvoj kreativnosti i inovativnih vještina djece i mladih, doprinosi njihovu kulturnom osvješćivanju i izražavanju i cjelovitom razvoju. Programom Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi djeca i mladi imaju priliku otkrivati umjetnost i kulturu, glazbu, baštinu, književnost, film, ples, kazalište. Podupiru se programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihovog kreativnog obrazovanja, senzibiliziraju djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.

Sažetak: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Predlagatelj za program Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi ima opciju prijave programa u dvije forme:

– program koji se sastoji od izvedbe i radionice

– program koji se sastoji samo od radionice

Ukoliko predlagatelj prijavljuje program iz područja izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples ili glazba), program se mora sastojati od izvedbe i radionice.

Ukoliko predlagatelj prijavljuje program iz područja filmske umjetnosti ili književnosti, program mora imati radionicu, a izvedba prije radionice je opcionalna.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Za izvođenje pojedine kazališne predstave, plesne predstave i koncertne izvedbe osigurava se naknada u iznosu do 1.000,00 EUR ovisno o broju izvođača (jedan izvođač – 450,00 EUR, od dva do tri izvođača – 700,00 EUR, četiri ili više izvođača – 1.000,00 EUR).

Za pripremanje i vođenje umjetničko-edukativnih radionica, neovisno o broju izvođača, isplaćuje se naknada od 200,00 EUR za radionicu do 30 minuta, 330,00 EUR za radionicu do 60 minuta, 400,00 EUR za radionicu do 90 minuta, 460 EUR za radionicu do 3 sata, 600,00 EUR za jednodnevnu radionicu, 200 EUR za prava prikazivanja filmova u filmskim radionicama i reproduciranje drugih snimljenih materijala koji podliježu autorskim pravima.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Dokumentacija