Javni poziv Restrukturiranje i konverzija vinograda

Datum objave: 12.3.2021.

FOND: Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 12.3.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 7.5.2021.

Prihvatljivi korisnici: Korisnici mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda su vinogradari – fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar.

Svrha poziva: Glavni cilj mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnju vina prema potrebama i preferencijama potrošača. Potpora za ovu mjeru može se odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju; zamjenu sorte/sorata (uključujući i cijepljenje), premještanje vinograda, te poboljšavanje vinogradarskih tehnika.

Sažetak: Vinograd prihvatljiv za mjeru je vinograd u kojem se proizvodi grožđe za proizvodnju vina i u kojem se mjerom ne provodi uobičajena obnova vinograda tj. ponovna sadnja iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze, kada je loza došla do kraja svog životnog vijeka. Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Intenzitet potpore:  Razina potpore iznosi do:

– 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi

– 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Ukoliko se projekti odobre do 15. listopada 2021. godine intezitet potpore će iznositi 90% u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija