Javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Datum objave: 5.10.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026.

Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 7.11.2022. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.3.2023. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

 • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Ustanove

Svrha poziva: Cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

 • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti  slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
 • poticanje održivih oblika turizma,
 • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

– Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Potiču se ulaganja u sljedeće:

a) Infrastruktura u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije:

– dvorci, utvrde, kurije i drugi objekti kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom;

– centri za posjetitelje i interpretacijski centri za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine;

– ugostiteljski objekti za smještaj, ukoliko se prijavljuju kao sporedna aktivnost u okviru projektnog prijedloga valorizacije kulturne baštine destinacije.

b) Infrastruktura u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije:

– centri za posjetitelje i interpretacijski centri;

– prirodna kupališta uz rijeke i jezera;

– atrakcije na otvorenom („nebeske“ šetnice, skycab, viseći mostovi, stakleni tobogani, staklene stepenice i sl.);

– plutajući objekti unutarnje plovidbe – pristani u funkciji turizma;

– Hotele, hotele baština (heritage), difuzne hotele, aparthotele, turistička naselja,

– hostele, kampove, glamping i kamp odmorišta u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije

– vozila (mini buseva i sl.) i plovila s nultom emisijom ugljika namijenjenih za prijevoz posjetitelja prirodne baštine.

– šetnice, tematske staze, pješačke trekking staze te staze dugog hodanja

c) Infrastruktura u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude

destinacije:

– centri za posjetitelje i interpretacijski centri

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Ukupna sredstva: 185.000.000,00 kn

– Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Potiču se ulaganja u sljedeće:

– sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma;

– planinarske objekte (domove, kuće, skloništa) i puteve te vidikovce;

– cikloturističku infrastrukturu;

– adrenalinske parkove;

– hotele, hotele baština (heritage), difuzne hotele, aparthotele, turistička naselja;

– hostele, kampove, glamping i kamp odmorišta

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.000.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Ukupna sredstva: 280.000.000,00 kn

– Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Potiču se ulaganja u sljedeće:

– smještajne kapacitete termalnih/talaso lječilišta i /ili specijalnih bolnica jedne od vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, osim ugostiteljskih objekata vrste pansioni, integralni (udruženi) hoteli i hoteli posebnog standarda;

– sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma kao što su: ugostiteljski, wellness, zabavni,  sportski i rekreativni sadržaji, npr.: restorani, caffe barovi, bazeni, kupke, teretane, wellness i spa sadržaji, vježbališta na otvorenom, trim staze, pješačke i biciklističke staze unutar kompleksa; 

– termalni bazeni.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 130.000.000,00 kn.

Ukupna sredstva: 465.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: 

 1. Regionalne potpore: a) HR 02 Panonska Hrvatska i HR 06 Sjeverna Hrvatska 70% za mikro i mala, 60% za srednja i 50% za velika poduzeća; b) HR 03 Jadranska Hrvatska: 60% za mikro i mala, 50% za srednja i 40% za velika poduzeća; c) HR 05 Grad Zagreb: 55% za mikro i mala, 45% za srednja i 35% za velika poduzeća.
 2. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti: 50% za male poduzetnike,  40% za srednje poduzetnike i 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike (Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima)
 3. Potpore za promicanje energije iz OIE: 65% za male poduzetnike,  55% za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike (Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima)
 4. Potpore za ulaganje u kulturu i očuvanje baštine: do 80% prihvatljivih troškova
 5. Potpore za ulaganja u sportsku i rekreativnu infrastrukturu: do 80% prihvatljivih troškova  
 6. Potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture
 7. De minimis potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija