Javni poziv Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Datum objave: 28.5.2020.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.2.2.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 28.5.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • Neprofitne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Ustanova socijalne skrbi

Svrha poziva: Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.

Sažetak: Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji ranjivih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici. Poziv je podijeljen na dvije komponente:

  1. Aktivnosti koje će provoditi centri za socijalnu skrb, samostalno ili u partnerstvu
  2. Aktivnosti koje će provoditi ostali pružatelji socijalnih usluga, samostalno ili u partnerstvu

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Komponenta 1: 400.000,00 HRK – 3.000.000,00 HRK

Komponenta 2: 400.000,00 HRK – 8.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  70% – 100%

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK (30.000.000,00 HRK za Komponentu 1 i 70.000.000,00 HRK za Komponentu 2)

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link