Javni poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“


Datum objave: 03. 08. 2018.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.2.2.10

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 03. 08. 2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31. 12. 2019.

Prihvatljivi korisnici: udruge, zadruge, druge pravne osobe koje provode aktivnosti usmjerene na psihosocijalno i socijalno uključivanje ciljne skupine.

Svrha poziva: Svrha Poziva je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, odnosno pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz unaprjeđenje i pružanje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

Sažetak: Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 80.500.000,00 kn razvit će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja će se temeljiti na suradnji s udrugama iz Domovinskog rata, a kojima će se dodjeljivati potpore za pružanje usluga navedenim ciljnim skupinama Poziva. Usluge za ciljne skupine ustuhvaćat će pružanje psihosocijalne pomoći, zdravstvene skrbi i pomoći pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, a njihova svrha je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Također, provedbom projekata udruge iz Domovinskog rata imat će mogućnost razvijanja postojećih znanja, stjecanja novih znanja i vještina te zapošljavanja novih stručnjaka, što će ojačati njihove kapacitete za pružanje usluga ciljnoj skupini te omogućiti kvalitetnu nadopunu postojećeg sustava skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Javni poziv je obustavljen do 31. kolovoza 2019.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: aktivnosti usmjerene na razvoj i pružanje izvaninstitucionalnih usluga za pripadnike ciljnih skupina; aktivnosti vezane uz radne aktivnosti i terapije, rekreativno-stvaralačke aktivnosti i edukativne radionice za pripadnike ciljne skupine; skrb o starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; aktivnosti vezane uz organizaciju slobodnog vremena; razvoj vještina usmjerenih na povećanje konkurentnosti na tržištu rada.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 500.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 80.500.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link