Javni poziv Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima – Fearless Velebit (izravna dodjela)

Datum objave: 18.09.2019.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.5.3.02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 19.09.2019. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 07.10.2019. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela (isključivo Hrvatske šume d.o.o.)

Svrha poziva: Opći cilj projekta Fearless Velebit je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, i obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha koje se prostire u dvije županije, Ličko-senjskoj i Zadarskoj.

Sažetak: Projekt „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit“, se u potpunosti provodi na području Ličko-senjske i Zadarske županije, a projektno područje obuhvaća šume i šumska zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, i obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti prihvatljive u sklopu ovog Poziva su:

  • Pripremne aktivnosti,
  • Upravljanje projektom,
  • Promidžba i vidljivost,
  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta,
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Obzirom da se radi o izravnoj dodjeli, minimalni iznos nije određen, a maksimalni je 220.395.185,32 HRK.

Intenzitet potpore:  do 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta

Ukupna sredstva: 220.395.185,32 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link