Javni poziv Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Datum objave: 04.12.2018.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.04.2.1.07

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 04.12.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2019.

Prihvatljivi korisnici: udruge, zaklade, vjerske organizacije, umjetničke organizacije

Svrha poziva: Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Sažetak: Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

ELEMENT 1:

 • Programi, aktivnosti i radionice promicanja građanskih kompetencija i društveno korisnih radova u zajednici
 • Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti
 • Individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici
 • Program organiziranja slobodnog vremena poput organiziranja književnog kluba, plesnih radionica, likovnih radionica, filmskih večeri i slične aktivnosti istog karaktera
 • Organiziranje “coworking” prostora za organizacije civilnoga društva, uključujući zapošljavanje koordinatora aktivnosti centra
 • Edukativne aktivnosti usmjerene razvoju lokalne zajednice (poput brige o okolišu, prostornom planiranju, razvoju filantropije u lokalnoj zajednici i slične aktivnosti istog karaktera)

ELEMENT 2:

 • Istraživanje i mapiranje potreba potencijala zajednice
 • Razvoj i uvođenje metoda i alata koji unapređuju/pospješuju sudjelovanje građana u  revitalizaciji i/ili upravljanju prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini

ELEMENT 3:

 • Adaptacijski zahvati manjeg opsega i/ili nabava opreme u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti iz Elementa 1
 • Unapređenja pristupačnosti prostor za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe u svrhu realizacije aktivnosti iz Elementa 1
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 700.000,00 HRK – 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 120.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ured za udruge

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link