Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Datum objave: 30.03.2018.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.2.1.04

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 30.03.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • Organizacije civilnog društva
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 • Zdravstvene institucije

Svrha poziva: Cilj poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Sažetak: Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti (Komponenta 1).  Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće (Komponenta 2). Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta započinje danom sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Komponenta 1: Aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

 1. medijske kampanje;
 2. okrugli stolovi;
 3. otvoreni dani;
 4. radionice, seminari i slično;
 5. održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera;
 6. izrada edukativnih materijala.

Komponenta 2: Aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu:

 1. edukacije (radionice, seminari, treninzi);
 2. konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu;
 3. okrugli stolovi;
 4. izrada edukativnih i obrazovnih materijala;
 5. studijska putovanja.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 200.000,00 HRK do 500.000,00 HRK za komponentu 1, te od 500.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK za komponentu 2

Intenzitet potpore:  do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 27.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Izvor: strukturnifondovi.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link