Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Datum objave: 30.10.2020.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.2.1.08

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 30.11.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.6.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Udruge registrirane za djelatnost zaštite zdravlja
  2. Zaklade registrirane za djelatnost zaštite zdravlja
  3. Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
  4. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

VAŽNO: Obavijest o promjeni datuma početka prijava: Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 30.11.2020. godine u 9:00 sati. Prijavni obrazac A bit će dostupan u ESF MIS sustavu od 24.11.2020. godine. Više na poveznici…

Svrha poziva: Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Sažetak: Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

– medijske kampanje;

– izrada televizijskih spotova, reklama;

– okrugli stolovi;

– otvoreni dani;

– radionice, seminari, predavanja;

– održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);

– izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);

– održavanje webinara;

– aktivnosti Upravljanja projektom i administracije;

– aktivnosti Promidžbe i vidljivosti;

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  do 100% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Izvor: esf.hr

Dokumentacija