Javni poziv Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Datum objave: 17.12.2019.

FOND: Nacionalni program pomoći sektoru vina

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17.12.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 14.02.2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina,
 • organizacije proizvođača vina,
 • udruženja organizacija proizvođača vina,
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina,
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Svrha poziva: Osnovni cilj mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima.

Sažetak: Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedene u Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 250.000 EUR

Intenzitet potpore:  do 80%

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link