Javni poziv Projekti kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana

Datum objave: 18.12.2019.

FOND: IPA II – Kreativna Europa

Referentni broj: EACEA/39/2019

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: početkom siječnja

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.4.2020. do 17:00

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije:

  • organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);
  • nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);
  • tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

VAŽNO: Dana 27.3.2020. objavljeno je novo produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 28.4.2020. godine. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 4.3.2020. objavljeno je produženje roka za dostavu projektnih prijedloga do 31.3.2020. godine.

Svrha poziva: Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u zemljama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture. Specifični ciljevi poziva su: povećati prekograničnu suradnju u području kulture između zemalja Zapadnog Balkana i država članica EU; i jačati kompetitivnost kulturnih i kreativnih industrija u regiji (Zapadnog Balkana).

Sažetak: Sastav partnerskog konzorcija mora odražavati sljedeći minimum zahtjeva: najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države korisnice potpore IPA II za Zapadni Balkan; najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države članice EU. Voditelj projekta mora imati pravnu osobnost najkraće 2 godine od datuma roka za predaju prijedloga. Prijave nisu omogućene za fizičke osobe. Prijavnica (eForm) i ostatak natječajne dokumentacije bit će dostupni početkom 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljive su aktivnosti iz kulturnog i kreativnog sektora koje pridonose gore navedenim ciljevima Poziva.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 100.000,00 EUR – 500.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  do 85% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 5.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Europska komisija

Izvor: ministarstvo kulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link