Javni poziv „Pridruži se – aktivni u mirovini”

Datum objave: 26.04.2019.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.04.2.1.09

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 26.04.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2019.

Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva

VAŽNO: Dana 9. prosinca 2019. objavljeno je produljenje obustave poziva do 31.12.2019. do kraja dana.

Svrha poziva: Opći cilj Poziva je jačanje organizacija civilnog društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika.

Sažetak: U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti prijavitelja koji će doprinijeti poboljšanju socijalnih, emocionalnih, kognitivnih i kreativnih vještina, kao i psihofizičkog zdravstvenog stanja umirovljenika te njihovoj aktivaciji, nediskriminaciji, dostojanstvu i većoj uključenosti u društvo.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: a) Programi jačanja socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina umirovljenika u lokalnoj zajednici; b) Programi  dnevnih aktivnosti slobodnog vremena, c) Programi poludnevnog i dnevnog boravka, d) Aktivnosti za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti, e) Aktivnosti za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanje novih znanja i vještina, f) Radionice o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, g) Kulturno-umjetničke aktivnosti, h) Aktivnosti za psihosocijalnu aktivaciju umirovljenika, i) Aktivnosti uključivanja umirovljenika u život zajednice, j) Aktivnosti koje sprječavaju usamljenost, k) Organizacija konferencija,  javnih rasprava, javnih tribina, okruglih stolova, provedba istraživanja, provedba fokus grupa, izrada programa, l) Organizacija konferencija, kampanja, foruma, javnih rasprava, javnih tribina, okruglih stolova i drugih informativnih i promotivnih događanja o aktivnom starenju i povećanju kvalitete života umirovljenika kao i organizacija jednokratnih sportskih, rekreativnih, edukativnih aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Poziva, m) Aktivnosti provedbe programa međugeneracijske suradnje, n) Provedba stručnih ili znanstvenih istraživanja i izrada analiza.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 500.000 HRK, a najviša 2.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  do 100% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link